Антибактериални влажни кърпички (54 бр.)

Антибактериални влажни кърпички (54 бр.)

Антибактериалните кърпички Бочко предотвратяват разпространението на инфекции, като унищожават болестотворните бактерии и вируси с обвивка. Помагат на мама да поддържа необходимата хигиена на ръцете, без да има нужда от изплакване с вода.

Ползвайте ги по предназначение и ги дръжте далеч от достъпа на малки деца. Идеални са за разходки на открито и по време на път.

Одобрени от Министерството на здравеопазването с Разрешително № 1405-5/13.11.2020

Ръцете или кожата се обтриват с влажната кърпичка до пълното им омокряне в продължение на 1 минута. Кърпичките са предназначени за възрастни и деца над 2 години.

Антибактериалните кърпички имат способността да унищожават бактериите и вирусите с обвивка благодарение на вложените в тях активни антибактериални съставки.

Съставки: Алкил(C12-18) диметилбензиламониев хлорид – 0.15 g/100g; Дидецилдиметиламониев хлорид – 0.15 g/100g

* Стремим се да публикуваме най-актуалните списъци със съставки. Все пак имайте предвид, че промени се правят непрекъснато, затова се информирайте за включените съставки и от етикета на самия продукт.

54 бр.