ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

Мили майки и татковци

Бочко ви моли да пазите здравето на водата, почвата и всички малки и големи обитатели на нашата планета.

Нов знак ще ни напомня
да не забравяме това:

Влажните кърпички са един от големите замърсители на околната среда. След употреба те често достигат водните басейни или остават на открито, защото биват изхвърляни в канализацията или директно сред природата.

Само кърпичките Бочко ли трябва да имат този знак?

Всички влажни кърпички в Европейския съюз, произвеждани от нетъкан текстил с различни компоненти, сред които и пластмаса, подлежат на новата маркировка от 3 юли 2021 г.

Никога не изхвърляйте използваните влажни кърпички в тоалетната

Събирайте ги в отделна кофа или плик, на място, удобно за всички вкъщи

Изхвърляйте ги само в обособените за целта места