Условия за ползване

Уебсайтът Bochko.bg е собственост на ЛАВЕНА АД.

ЛАВЕНА АД си запазва правото да променя настоящите условия без предварително уведомление. С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Авторско право

Бочко е регистрирана търговска марка на ЛАВЕНА АД. Не се предоставят никакви лицензи или потребителски права за марката Бочко, съдържаща се в този сайт, която поради това не може да бъде използвана без предварителното писмено съгласие на собственика. Компанията ЛАВЕНА АД си запазва правото да предприема правни действия в случай на някакво нарушение на нейните права на интелектуална собственост, включително, но не само, в случаи на криминални действия. Възпроизвеждането на документи, публикувани на сайта, се разрешава само за информационни цели и изцяло лична употреба. Всякаква друга употреба на такива възпроизвеждания, включително, измежду други неща, тяхната употреба за търговски цели, е изрично забранена, освен ако не е получено предварително писмено съгласие от ЛАВЕНА АД.

Отговорност

Всичката информация, достъпна през този сайт, се предоставя “във вида, в който е”. ЛАВЕНА АД не дава гаранция, нито изрична, нито косвена, и не поема никаква отговорност по отношение на достъпа до или употребата на този сайт, включително относно щети или вируси, които могат да повредят компютърното оборудване или друга собственост, принадлежаща на потребителя.

ЛАВЕНА АД не носи отговорност за точността на информацията, предоставена на този сайт, или за каквито и да са грешки или пропуски, които тя може да съдържа. Потребителят единствен носи отговорност за употребата на такава информация.

Информация, получена чрез Bochko.bg не следва да бъде аргумент за лични, медицински, правни и/или финансови решения. Всеки потребител следва да се консултира с подходящ специалист за да получи съдействие за конкретна ситуация.

ЛАВЕНА АД не носи отговорност за никакви преки или непреки загуби, независимо от техните причини, произход, естество или последици, произтичащи в резултат на достъп до сайта от когото и да е, или от неспособността за достъп до сайта, като същото важи за употребата на сайта и/или позоваването на източници на информация, получена пряко или непряко от последния.

Потребителят се съгласява, че няма да показва на този сайт никаква информация, която може да доведе до пораждане на гражданска или наказателна отговорност, и с оглед на това се съгласява, че няма да разгласява никаква незаконна информация през този сайт, или информация, която уронва репутация или е с клеветнически характер, или която нарушава и/или вреди на закона и реда.

ЛАВЕНА АД не носи отговорност за съдържанието на снимките, коментарите и всички други материали и информация, които се публикуват на страниците му от други физически и юридически лица. ЛАВЕНА АД не носи отговорност и за действия на свои потребители, дори те да са използвали услугите на на сайта по позволен или непозволен според Общите условия начин.

Сайтове извън ЛАВЕНА АД, които съдържат линкова връзка към настоящия сайт, не са под никакъв контрол на ЛАВЕНА АД, която вследствие на това се отказва от всякаква отговорност, свързана с техния състав. Връзките към други сайтове при никакви обстоятелства не представляват одобрение или партньорство между компанията ЛАВЕНА АД и тези сайтове, като споменатите сайтове са обект на собствени условия на ползване и политики за личните данни.

Достъп до сайта

ЛАВЕНА АД си запазва правото да модифицира, прекратява, временно преустановява или прекъсва достъпа до целия сайт или част от него (включително, измежду други неща, състава на сайта, функционалност или периоди на достъпност) във всеки един момент, по всяка причина и по свое усмотрение, без предварително известие.

Лични данни

ЛАВЕНА АД е регистриран оператор на лични данни към Комисията за защита на личните данни с регистрационен номер 4498 и може да събира и обработва лична информация на потребителите на сайта.

Информация, съдържаща се в базата данни на сайта, не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство.

ЛАВЕНА АД може да събира и съхранява определена информация за посетители по отношение ползването на този сайт, като например дата и час на достъп, вид и език на браузъра, IP-адрес на компютъра, който ползвате, брой на посещенията, посетени страници, предишните/следващите посетени сайтове и продължителността на сесиите. ЛАВЕНА АД не събира никаква уникална информация за Вас (напр. име, имейл адрес и пр.), освен с ваше знание и изрично съгласие.

Описаната по-горе информация се събира чрез „"бисквитка" – кратък текст от един ред, който се съхранява от Вашия браузър на твърдия диск на компютъра Ви.

"Бисквитките" представляват текстов файл, който се записва на твърдия Ви диск и се използва за идентификация на Вашия компютър и за запаметяване на Вашите предпочитания при търсене на информация в сайта, за персонализация на изобразяваната информация, за преброяване на посетителите на сайта, както и за улесняване на потребителите при регистрация за услугите, предлагани на сайта и за защита на Вашите данни. Чрез „бисквитки“ НЕ се събират лични данни. Ако не желаете да приемате „бисквитки”, те могат да бъдат деактивирани чрез настройките на използвания от Вас браузер. Ако решите да се откажете от „бисквитки”, е възможно да нямате достъп до всички функционалности на този сайт.
Повече информация за „бисквитки“ и въпросите, свързани с тяхната регулация можете да намерите на: allaboutcookies.org

Последна актуализация Ноември 2015.

За връзка с ЛАВЕНА АД: office@lavena.bg, bochko@lavena.bg, +359 54 850138.